Underhållsarbete

Detta händer på Berzelius Bar & Matsal

Berzelius Bar & Matsal kommer att hålla stängt under en längre period på grund utav att huset skall grundförstärkas / pålas

Detta arbete kommer att ta några månader och vi vill tacka alla 

underbara gäster och personalen på Berzelius Bar & Matsal

Vi kommer att uppdatera hemsidan samt våra sociala medier med 

aktuell information

Ha en trevlig sommar så ses vi höst

This happens at the Berzelius Bar & Dining Room

Berzelius Bar & Dining Room will remain closed for a longer period due to the house being reinforced / piled up

This work will take a few months and we want to thank 

every wonderful guests and the staff at Berzelius Bar & Dining

We will update the website as well as our social media

 with current information

Have a nice summer and see you in the fall

Dela nyheten

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email