Underhållsarbete

Detta händer på Berzelius Bar & Matsal

Berzelius Bar & Matsal kommer att hålla stängt under en längre period på grund utav att huset skall grundförstärkas / pålas

Detta arbete kommer att ta några månader och vi vill tacka alla 

underbara gäster och personalen på Berzelius Bar & Matsal

Vi kommer att uppdatera hemsidan samt våra sociala medier med 

aktuell information

Ha en trevlig sommar så ses vi höst

This happens at the Berzelius Bar & Dining Room

Berzelius Bar & Dining Room will remain closed for a longer period due to the house being reinforced / piled up

This work will take a few months and we want to thank 

every wonderful guests and the staff at Berzelius Bar & Dining

We will update the website as well as our social media

 with current information

Have a nice summer and see you in the fall

Dela nyheten